Ball Moss

Dünyanın Çeşitli bölgelerinden doğadan özenle toplanmış %100 doğal yosunları kendi şartlarında mumlalayıp siz değerli kullanıcılarımızın yaşam alanlarına kendine özgün tasarımları ile monte ediyoruz. Yosun duvarın bir çok yararları bulunmaktatır .  

Ball Moss

  Çok hücreli, foto sentetik bitkilerdir. Gerçek kökleri, yaprakları, damarları, gövdeleri bulunmaz. Kök yerine birden çok hücreden oluşan, suyu ve sudaki erimiş mineralleri alan köksü yapıları vardır. Kara yosunları başlangıçta yeşil renktedir. Sporların olgunlaşmasıyla kahverengine dönüşür. En basit yapılı bitki türlerinden bir tanesidir. Diğer yeşil bitkiler gibi klorofil içeren ve kendi besinini üretebilen bir bitkidir. Kara yosunları yapısal özelliklerine göre yaprak yosunları ve ciğer yosunları olarak ikiye ayrılır. Ayrıca Kara yosunları ılıman ve tropik ormanlarda görülen farklı türler bakımından çok yaygındır. Bazı kara yosunları ise çöl yaşamına uyum sağlamıştır. İlkel, çiçeksi ve tohumsuz bitkilerdir. Nemli topraklarda, taş aralıklarında, ağaç kütüklerinde yetişir. Kara yosunları çiçeksiz bitkiler olduğu için çimlenerek yeni bitkiler verebilecek tohumları yoktur. Sporofit ve gametofit evre olmak üzere 2 farklı yaşam evresi vardır. İnce saplarının ucunda bulunan spor keseleri çatlama sonucu rüzgarın da etkisiyle etrafa yayılır ve nemli yerlerde çimlenir. Bunun sonucunda genç kara yosunu bitkisi meydana gelir. Bu evreye gametofit adı verilir. Fotosentezin büyük bir kısmını gametofit nesil gerçekleştirir. Bazı gametofitlerin üzerinde gemma çanağı adı verilen yapılar vardır. Bu yapılar ana bitkiden ayrılarak eşeysiz üremeyi sağlayan yapılardır. Ertesi yıl kara yosunu bitkisinin ince yapraklarının içinde erkek ve dişi organlar gelişir. Bu erkek ve dişi hücrelerinin birleşmesi sonucu zigot oluşur. Zigot gelişimini tamamlayınca çevreye spor yaymaya başlar. Bu olay sürekli yinelenir ve her yenilemede yeni bir kara yosununu meydana gelir. Bu evreye de sporofit adı verilir. Bu şekilde üremeye eşeyli üreme adı verilir. Eşeyli ve eşeysiz üreme evreleri sürekli birbirini takip eder.